2020 Letní pobyt pro rodiny

 
  Letní pobyt v Hartmanicích bude 19.7.-26.7.2020.
  Vyvěsím během prosince zde a na www.pobytyprorodiny.cz.

Kontakt

Mgr. Lenka Karbanová

Feřtekova 538
Praha 8
18100


TEL: 605 219 555
IČO: 74162977