2020 Letní pobyt pro rodiny

 
  Letní pobyt v Hartmanicích bude 19.7.-26.7.2020.
  Vyvěsím během prosince zde a na www.pobytyprorodiny.cz.