2019 Letní pobyt pro rodiny

Letní pobyt pro rodiny bude 21. - 28.7.2019, s plaváním dětí 0,5 roku - 11 let, penzion se 3  bazény - Hartmanice na Vysočině. 
Budeme se učit naslouchat přírodě a jejím živlům......     (doprovázeno aktivitami z eko- výchovy,  výtvarky, z tvořivé dramatiky).
Téma - KOUZLO LESA.
Během února 2019 vyvěsím na www.pobytyprorodiny.cz